DELF B2口语强化课程(38人收藏)

DELF B2口语强化课程

全集共12集

 • 免费

  1

 • 免费

  2

 • 3

 • 4

 • 免费

  5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

DELF B2口语强化课程

主讲:Violette

2口语技巧&套路,干货满满

599.00

3260 | 12课时

收藏立即学习
 • 课程详情
 • 课程评价
 • 课程大纲

746

DELF B2口语强化课程

599.00

./Public/Uploads/2020-01-15/5e1ec8a223fcc.jpg

/Index/buy_cookie.html

详情页1.jpg

详情页2.jpg

主讲老师

Violette

丰富教学经验

国内高校法语老师 5年教学辅导经验 DALF C2最高级别 DELF/DALF全级别考官 熟知考点和重难点 擅长寻找突破口,挖掘拿分技巧 人称“考神”